Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV274 Sermaye Piyasası ve Borsalar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Türkiye de para sermaye piyasalarının işleyişini, bu piyasalarda işlem gören finansal araçları ve sermaye piyasası kurumlarıyla bu kurumların belli başlı faaliyetlerini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Staj Durumu

.

Dersin İçeriği

.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar
2 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar-II
3 Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar
4 Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar-II
5 Borsalar
6 Sermaye Piyasası Kurumları
7 Sermaye Piyasası Araçları
8 Sermaye Piyasası Araçları-II
9 Ara Sınav
10 Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma
11 Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma-II
12 Bankalar ve İşlevleri
13 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
14 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272065 Finansal piyasaları ve finansal piyasaların fonksiyonlarını açıklayabilecektir.
2 1272066 Finansal piyasaların düzenlenme gerekçelerini ifade edebilecektir.
3 1272067 Borsa kavramını tanımlayabilecek, borsaların ekonomi açısından önemini açıklayabilecektir.
4 1272068 Sermaye Piyasası Kurulunu açıklayabilecektir.
5 1272069 Finansal araçlar ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 2 2 2 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek