Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV276 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Muhasebe alanında hazırlanmış bulunan paket programları kullanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Abdulkadir ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Paket programlarda; Genel muhasebe,işletme defterlerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi işlemlerini ifade eder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13
49 Performans 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İkinci Paket program seçme,yükleme işlemleri ve ortak tanımlar http://www.eta.com.tr/kitapPDF/ETAMuhasebeUygulamalariKitabi.pdf
2 İkinci Paket programda genel muhasebe modülü işlemleri
3 İkinci Paket programda genel muhasebe modülü işlemleri
4 İkinci Paket programda genel muhasebe modülü işlemleri
5 İkinci Paket programda işletme defteri modülü işlemleri
6 İkinci Paket programda bordro modülü işlemleri
7 İkinci Paket programda stok ve cari modülleri işlemleri
8 İkinci Paket programda fatura ve sipariş modülü işlemleri
9 ARA SINAV
10 İkinci Paket programda çek senet modülü işlemleri
11 İkinci Paket programda beyanname düzenleme işlemleri
12 İkinci Paket programda Kasa Takibi
13 Bir yıllık süreçte, Paket programlara ait bütün modülleri kullanma işlemleri
14 Bir yıllık süreçte, Paket programlara ait bütün modülleri kullanma işlemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269667 İkinci Paket programın seçme,yükleme işlemleri ve ortak tanımlarını yapar
2 1269668 İkinci Paket programda; genel muhasebe, işletme defteri, bordro, modüllerine ait işlemlerini yapar
3 1269669 İkinci Paket programda; demirbaş, stok, cari, fatura, kasa, banka, sipariş, çek senet modüllerine ait işlemlerini yapar
4 1269670 İkinci Paket programda, beyanname işlemlerini yapar
5 1269671 Bir muhasebe bürosunda; bir yıllık süreçte Paket programlara ait bütün modülleri kullanarak yapılan muhasebe işlemlerini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4
2 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5
3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek