Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA209 Halkla İlişkiler 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye halkla ilişkiler faaliyetleri yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-SEZGİN Murat, 2007, “Meslek Yüksekokulları İçin Halkla İlişkiler”, Yüce Medya Yayınları, KONYA 2-KALYON Yeşim,2007, "Halkla İlişkiler", Nobel Yayınları,ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler Tanımı, Halk tanımı, İletişim Tanımı, Kitle Tanımı, Kamuoyu ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin İlgi Alanları, Halkla İlişkiler ve Üçüncü Göz, Kurumsal Kimlik ve İmaj 1.Hafta.pptx
2 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerin Gelişim Evreleri, ABD’de Halkla İlişkiler, İngiltere’de Halkla İlişkiler, Fransa’da Halkla İlişkiler, Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerin Geleceği 2.Hafta.pptx
3 Halkla İlişkiler Ve İlişkili Olduğu Alanlar: Tanıtım ve Halkla İlişkiler, İnsan İlişkileri ve Halkla İlişkiler, Reklam ve Halkla İlişkiler 3.Hafta.pptx
4 Halkla İlişkiler Ve İlişkili Olduğu Alanlar: Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Propaganda ve Halkla İlişkiler 4.Hafta.pptx
5 Halkla ilişkilerin faaliyet alanları, Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler, İletişim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler, Kamuoyunu Etkileme Fonksiyonu Olarak Hakla İlişkiler, Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Ortak Prensipler 5.Hafta.pptx
6 Halkla İlişkilerde İzlenen Amaç, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, İşletmelerde Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi, Halkla İlişkiler Uzmanı 6.Hafta.pptx
7 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 7.Hafta.pptx
8 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 8.Hafta.pptx
9 Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle 9.Hafta.pptx
10 Halkla İlişkiler Süreci 10.Hafta.pptx
11 Kriz Yönetimi 11.Hafta.pptx
12 Halkla İlişkiler Uygulamaları 12.Hafta.pptx
13 Halkla İlişkiler Uygulamaları 13.Hafta.pptx
14 Halkla İlişkilerde İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229349 Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramları açıklar
2 1125243 Halkla ilişkiler ve diğer disiplinler arasındaki ilişkileri açıklar
3 1216506 Halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını, amaç ve ilkelerini kavrar
4 1139706 Etkili sunum yapabilmek için gerekli olan yeterlilikleri kazanır
5 1142631 Halkla ilişkilerin bir organizasyon içindeki yerini ve halkla ilişkiler uzmanın görevlerini kavrar
6 1245944 Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan araç ve yöntemleri bilir
7 1245945 Halkla ilişkiler sürecini ve bu süreçte önemli olan unsurları açıklar
8 1245946 Halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5 4
4 4 5
5 4
6 4
7 4 4
8 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek