Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA229 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. CEM DİNCEROL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kalite denetimi yapan kurumlarla görüşme yapmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları ISO 9000- CE -ILO v.b. kuruluşların yönetmelik ve uygulamaları Küçük, Orhan, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Kavramı KALİTE 1. HAFTA.pdf
2 Standart ve Standardizasyon KALİTE 2. HAFTA.pdf
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları KALİTE 3. HAFTA.pdf
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları KALİTE 4. HAFTA.pdf
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri KALİTE 5. HAFTA.pdf
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim KALİTE 6. HAFTA.pdf
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma KALİTE 7 HAFTA.pdf
8 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi KALİTE 8 HAFTA.pdf
9 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme KALİTE 9 HAFTA.pdf
10 Ara sınav KALİTE 10 HAFTA.pdf
11 Meslek Standartları KALİTE 11 HAFTA.pdf
12 Toplam Kalite Kontrol KALİTE 12 HAFTA.pdf
13 Toplam Kalite Kontrol KALİT GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 13. HAFTA ÖRNEK OLAY ANALİZİ.docx
14 Kontrol Diyagramları KALİT GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 14. HAFTA ÖRNEK OLAY ANALİZİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272870 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturur
2 1272871 Kalite Standartlarını Uygular
3 1272872 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygular
4 1272873 Standart ve standardizasyon kavramını öğrenir
5 1272874 Meslek Standartları hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 2 1
2 2 1
3 2 1
4 2 1
5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek