Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA220 Ön Büro İşlemleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Ön büro bölümünde organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkilerin nedenlerini açıklayabilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-TOPALOĞLU Melih-KOÇ Hakan, 2002, “Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA 2-Gökdeniz, A.ve Y.Dinç 2007, “Konaklama İşletmelerinde Ön büro Operasyonları ve Yönetimi”, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön büro departmanının işletmelerdeki yeri ve önemi
2 Ön büro departmanının organizasyon şeması ve görevleri
3 Ön büro da çalışan personellerin görev ve sorumlulukları
4 Ön büro departmanının temel görevleri
5 Ön büro departmanının birim içi eşgüdümün sağlanması
6 Ön büro departmanı ile diğer departmanlar arasındaki iletişim
7 Ön büro da kullanılan belge ve formlar
8 Ön büro da kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar
9 Ön büro da kullanılan yabancı terimler
10 Ara sınav
11 Karşılama – Bekletme - Yönlendirme
12 Ön büro da danışmanlık hizmetleri
13 Ön büro da ön kasa işlemleri
14 Ön büro da otomasyon ve önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170693 Ön büro muhasebe işlemlerini uygular.
2 1178606 Ön büro ve işletme imajı ilişkisini açıklar
3 1159317 Ön büro departmanı ile diğer departmanlar arasındaki ilişkileri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek