Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP117 Normal Motor Gelişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencinin, normal hareketin gelişimini, refleksleri, duyu ve algının gelişimini, beyin gelişimini, motor gelişimi ve motor gelişimin değerlendirilmesine yönelik ölçme araçlarını tanımasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cem SAMUT

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, D.S. ve Özer, K. (2007). Normal Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayıncılık. Gander M.J. ve Gardiner H.W. (2007).Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayıma hazırlayan: Bekir Onur. 6. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Ataman, A. (2004). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Gündüz Yayınevi Bayhan, P.ve Artan, İ. (2004) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: Morpa Yayıncılık Trawick-Smith J. (2006). Early Childhood Development. Forth Edition. (s: 226-254). Pearson Merrill Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey, Colombus, Ohio.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR-1.pptx
2 Gelişimi etkileyen faktörler GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-3.pptx
3 Gelişimi etkileyen faktörler GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-3.pptx
4 Gelişimin ilkeleri GELİŞİMİN İLKELERİ-2.pptx
5 Motor gelişimle ilgili temel kavramlar MOTOR GELİŞİM DÖNEMLERİ-5.pptx
6 Motor gelişimi etkileyen faktörler MOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-4.pptx
7 Doğum öncesi gelişim dönemleri DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM DÖNEMLERİ-6.pptx
8 Refleksler Refleksler-7.pptx
9 Ara sınav
10 Motor gelişimi etkileyen faktörler MOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-4.pptx
11 Refleks hareketler dönemi Refleks hareketler dönemi.pptx
12 İlkel hareketler dönemi İLKEL HAREKETLER DÖNEMİ-8.pptm
13 Temel hareketleri dönemi TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ-9.pptx
14 Spor hareketleri dönemi SPOR HAREKETLERİ DÖNEMİ-10.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394339 Gelişimle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilir.
2 1395150 Gelişimin ilkeleri hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1477227 Gelişime etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olunur.
4 1477228 Motor gelişim dönemleri hakkında bilgi verilir.
5 1477229 Doğum öncesi gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
6 1477230 Refleksler hakkında bilgi verilir.
7 1477231 İlkel hareketler dönemi anlatılır.
8 1477232 Temel hareketler dönemi anlatılır.
9 1477233 Spor hareketleri dönemi anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77618 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 77619 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 73241 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 73242 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 73243 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 73244 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 73245 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 73246 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 73247 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 73248 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 73249 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 73250 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 73251 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 73252 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 73253 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 73254 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 73258 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
18 73255 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
19 73256 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
20 73257 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek