Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP102 Fizyoterapide Klinik Kavramlar 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Fizyoterapide kullanılan klinik kavramları ve klinikte sık karşılaşılan problemleri tanımlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seda KARAMAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literatür araştırması Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili sık karşılaşılan iskelet-kas, nöromüsküler, kardiyopulmoner sistem rahatsızlıkları hakkında klinik bilgi sahibi olur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizyoterapi- rehabilitasyon kavramı, çeşitleri Fizyoterapi- rehabilitasyon kavramı, çeşitleri.pptx
2 Egzersiz çeşitleri, sınıflandırılması Egzersiz çeşitleri, sınıflandırılması.pptx
3 nörolojik hastalıklarda klinik kavramlar nörolojik hastalıklarda klinik kavramlar.pptx
4 nörolojik hastalıklarda klinik kavramlar nörolojik hastalıklarda klinik kavramlar1.pptx
5 ortopedik hastalıklarda klinik kavramlar ortopedik hastalıklarda klinik kavramlar.pptx
6 ortopedik hastalıklarda klinik kavramlar ortopedik hastalıklarda klinik kavramlar1.pptx
7 spor ve egzersiz kavramları spor ve egzersiz kavramları.pptx
8 spor ve egzersiz kavramları spor ve egzersiz kavramları1.pptx
9 fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar (Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, mekanik bel ağrısı, disk hernisi, omuz-el yaralanmaları, diz- ayak bileği yaralanmaları) 1-Fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar .pptx
10 ara sınav
11 fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar (Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, mekanik bel ağrısı, disk hernisi, omuz-el yaralanmaları, diz- ayak bileği yaralanmaları) 2-Fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar .pptx
12 fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar (Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, mekanik bel ağrısı, disk hernisi, omuz-el yaralanmaları, diz- ayak bileği yaralanmaları) 3-Fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar .pptx
13 fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar (Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, mekanik bel ağrısı, disk hernisi, omuz-el yaralanmaları, diz- ayak bileği yaralanmaları) 4-Fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar .pptx
14 fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar (Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, mekanik bel ağrısı, disk hernisi, omuz-el yaralanmaları, diz- ayak bileği yaralanmaları) 5-Fizyoterapide sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve yaralanmalar .pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10542 1119528 Klinikte karşılaşılan problemleri tanır, tedavi yöntemlerini bilir.
19861 1128186 Bu dersin sonunda fizyoterapi, rehabilitasyon, ekip çalışması önemini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
10542 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3
19861 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek