Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP104 Fizik Tedavi Yöntemleri I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Isının fizyolojik özelliklerini açıklamak. Yüzeysel ve derin ısı veren ajanları tanımlamak. Soğuk uygulama ve elektroterapinin tanımı. Elektrofizyolojik temel bilgiler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Kübra TUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektroterapi ders notları Edibe Ünal; Kanıta dayalı elektroterapi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Elektroterapiye giriş, ısıyla ilgili genel bilgiler ve genel elektroterapi bilgisi Hotpack ve fluidoterapi Parafin ve girdap banyoları Işıkla ilgili genel bilgiler, infraruj ve ultraviyole Soğuk modaliteler (kriyoterapi)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 6 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isının fizyolojik özellikleri FTR AVYS 1.pptx
2 Yüzeysel ısı veren ajanlar FTR AVYS 2.pptx
3 Yüzeysel ısı veren ajanlar FTR AVYS 3.pptx
4 Derin ısı veren ajanlar FTR AVYS 4.pptx
5 Derin ısı veren ajanlar FTR AVYS 5.pptx
FT 30.03.2020 Word Notu.docx
6 Elektrofizyolojik temel bilgiler FT 06.04.2020 Word Notu.docx
FTR AVYS 6.pptx
7 Elektriksel akımlar FTR AVYS 7.pptx
FT 13.04.2020 Word Notu.docx
8 Elektriksel akımlar FTR AVYS 8.pptx
9 Elektriksel akımlar FTR AVYS 9.pptx
10 Ara Sınavlar
11 Soğuk uygulama FTR AVYS 11.pptx
12 Vakum tedavisi FTR AVYS 12.pptx
FT 27.04.2020 Word Notu.docx
13 Elektrik stimülasyonu FTR AVYS 13.pptx
FT 04.05.2020 Word Notu.docx
14 Transkütan elektrik sinir stimülasyonu FTR AVYS 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134240 Yüzeyel ve derin sıcaklık modalitelerinin hastalık durumlarında etkilerini, tedavi endikasyonu ve kontraendikasyonlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek