Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP209 Ortopedi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Klinik ortopedik-travmatolojik problemler ve tedavi yöntemleri hakkında öğrencilere genel bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Kübra TUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Prof. Dr. Orhan Özcan. Genişletilmiş 2. Basım. Nobel-Güneş Tıp Kitabevi 2002. 2) Tidy’s Physiotherapy. Edited by Stuart Porter. Çeviri Editörleri Prof.Dr. Edibe Yakut, Prof. dr. Hülya Kayıhan. BUTTERWORTH-HEINEMANN 2008. 3) Ortopedik Muayene. Doç.Dr. Mehmet Çakmak. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ortopedi ve Travmatoloji Anabilm Dalı. Nobel Tıp Kitabevi. 1999. 4) Fiziksel Rehabilitasyon. Kanıta Dayalı Muayene, Değerlendirme ve Girişim. Michelle H. Cameron, MD, PT, OGS. Linda G. Monroe, MPT, OGS. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Cihan Aksoy, Doç. Dr. Demirhan Dıraçoğlu. Nobel Tıp Kitabevleri 2011. 5) Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş. Olga Dreeben-Irimia. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Belgin Erhan. Nobel Tıp Kitabevleri 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ortopedi ve travmatolojiye giriş İskelet sistemi ve kemik dokusunun yapısı Kırıklar, kırıklarda tanı, kırığın oluş mekanizması Kırık tipleri ve sınıflandırılması Kırık sonrası görülen tablolar İskelet demineralizasyonu Spinal hastalıklar Eklem artroplastisi Yumuşak doku cerrahisi Amputasyonlar ve protezler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortopedi ve travmatolojiye giriş ORTOPEDİ AVYS 1.pptx
2 Kemik yapı, kırık, kırık tipleri, kırık iyileşmesi, kırık fiksasyon yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 2.pptx
3 Çıkık, çıkık fiksasyon yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 3.pptx
4 Üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 4.pptx
5 Üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 5.pptx
6 Alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 6.pptx
7 Alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri ORTOPEDİ AVYS 7.pptx
8 Omurga yaralanmaları ORTOPEDİ AVYS 8.pptx
9 Kemik gelişim bozuklukları ORTOPEDİ AVYS 9.pptx
10 Ara sınav
11 Eklem hastalıkları (Osteoartrit, romatoid artrit…) ORTOPEDİ AVYS 11.pptx
12 Omurga hastalıkları (skolyoz, kifoz, spondilolistezis,…) ORTOPEDİ AVYS 12.pptx
13 Metabolik kemik hastalıkları ORTOPEDİ AVYS 13.pptx
14 Çocukluk dönemi ortopedik yaralanmaları ORTOPEDİ AVYS 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139524 Bu dersin sonunda öğrenciler, Kas-iskelet sisteminin hastalıklarını açıklayabilecektir.
2 1139599 Öğrenci bu dersin sonunda, temel ortopedik ve travmatolijik durumları açıklayabilecektir.
3 1126277 Öğrenci bu dersin sonunda, ortopedik hastaların değerlendirmesini öğrenecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2
2 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2
3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek