Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP203 Fizik Tedavi Yöntemleri II 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Elektroterapinin termal prensiplerini, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek, ve yüksek frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Kübra TUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör: Prof.Dr. Arzu Razak Özdinçler. Yrd.Doç.Dr. Ela Tarakçı, Yrd.Doç.Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Uzm.Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen, UzmFzt.Nilay Baydoğan. İstanbul Tıp Kitabevi. 1.Baskı 2014. 2) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Prof. Dr. Orhan Özcan. Genişletilmiş 2. Basım. Nobel-Güneş Tıp Kitabevi 2002. 3) Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Editör: Nuray Kırdı. Yazarlar: Nihal Şimşek, Aydın Meriç, Sema Savcı, Nilüfer Çetişli Korkmaz, Tüzün Fırat, Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük. 4) Fizyoterapide Isı Işık Su. Hülya Kayıhan, Nur Dolunay. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 8. 1992. 5) Fiziksel Rehabilitasyon. Kanıta Dayalı Muayene, Değerlendirme ve Girişim. Michelle H. Cameron, MD, PT, OGS. Linda G. Monroe, MPT, OGS. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Cihan Aksoy, Doç. Dr. Demirhan Dıraçoğlu. Nobel Tıp Kitabevleri 2011. 6) Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş. Olga Dreeben-Irimia. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Belgin Erhan. Nobel Tıp Kitabevleri 2017. 7) Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü FTR II Elektroterapi Ders Notları. Nihal Şimşek, Nuray Kırdı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektroterapinin tarihçesi ve terminoloji Düz akımlar, düz akımın modifiye şekilleri Alçak frekanslı akımlar Diadinamik akımlar Enterfaransiyel akımlar Rus akımları Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu Fonksiyonel elektrik stimülasyonu Yüksek frekanslı akımlar Kısa dalga diatermi, ultrason

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termal ve non-termal etkiler ELEKTRO AVYS 1.pptx
2 Kuru Sıcaklık Ajanları ELEKTRO AVYS 2.pptx
3 Soğuk modaliteler ELEKTRO AVYS 3.pptx
4 Kısa Dalga Diaterminin Özellikleri ELEKTRO AVYS 4.pptx
5 Kısa Dalga Diaterminin Uygulama Yöntemleri ELEKTRO AVYS 5.pptx
6 Kesikli Kısa Dalga Diaterminin Özellikleri ELEKTRO AVYS 6.pptx
7 Mikro Dalga Diaterminin Özellikleri Ve Uygulama Yöntemleri ELEKTRO AVYS 7.pptx
8 Ultrasonun Dalga Özellikleri ELEKTRO AVYS 8.pptx
9 İyontoforezis ELEKTRO AVYS 9.pptx
10 Ara Sınav
11 Magnetoterapi ELEKTRO AVYS 11.pptx
12 Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT) ELEKTRO AVYS 12.pptx
13 Diadinamik Akım ELEKTRO AVYS 13.pptx
14 Enterferansiyel akım ELEKTRO AVYS 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171896 Bu dersin sonunda öğrenciler; Yüksek frekanslı akımları (YFA) ve etkilerini tanımlayabilecektir.
2 1246047 Fizik tedavi modalitelerinden alçak ve yüksek frekanslı akımların tedavi endikasyon, kontraendikasyon ve tekniklerini öğrenir.
3 1278080 Elektroterapinin tarihçesi, düz akımlar, modifiye galvani, faradik ve sinüzoidal akımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır
4 1278081 Isı ve ışığın fiziksel özellikleri ile ısı transferi yöntemleri ile elektromanyetik spektrum ve aydınlatma kanunları öğrenilecektir
5 1278082 Hidroterapide suyun kullanım amaçları, su ile ilgili kanunlar ve hidroterapi ilişkisi, sıcak ve soğuk suyun etkileri üzerinde durulacaktır
6 1278083 Orta frekanslı akımlardan Enterferansiyel akımlar ve Rus akımları incelenecek endikasyon ve kontraendikasyonlar ile uygulamada dikkat edilecekler öğrenilecektir
7 1278084 ESWT, Laser, TENS, Derin sıcaklık veren modaliteler ile Helyoterapi ve Elektrik şokunun etkileri üzerinde durulacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
2 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek