Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ103 Teknik Resim 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak düzlem ve cisimlerin çizimlerini yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Sami GENÇ

Ön Koşul Dersleri

--

Önerilen Diğer Hususlar

Konu ile ilgili örnek çizimleri incelemek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yapı Teknik Resmi Cilt I - Cilt II Pancarcı-Öcal Birsen Yayınevi İst 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknik çizimin Temel Esasları Ölçekli çizim Ölçülendirme Geometrik çizimler Düzlemin izdüşümü Geometrik cisimlerin izdüşümü Düzlemlerin arakesiti Basit parçaların perspektifi Temel görünüş çizimleri Parçaların tam kesitleri ve tarama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 11 3 33
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik çizimin Temel Esasları
2 Ölçekli çizim
3 Ölçekli çizim
4 Ölçülendirme
5 Geometrik çizimler
6 Düzlemin izdüşümü
7 Geometrik cisimlerin izdüşümü
8 Geometrik cisimlerin izdüşümü
9 Düzlemlerin arakesiti
10 Ara Sınav
11 Basit parçaların perspektifi
12 Basit parçaların perspektifi
13 Temel görünüş çizimleri
14 Parçaların tam kesitleri ve tarama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104740 1178458 Perspektif ve cismin temel görünüşlerini çizer
104741 1153716 Teknik çizim uygulamalarını yapar
104742 1171992 İzdüşüm çizimleri çizer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.