Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ105 Mekanik ve Statik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaları yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Ön Koşul Dersleri

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.A.Yalçın Aköz-Yrd.Doç.Dr.Nihal Eratlı Statik Mukavemet (beta yayınevi) Dr.Hanifi Binici Çözümlü Mukavemet (Murathan yayınevi)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 4 48
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçü Birimleri
2 Ölçü Birimleri
3 Skaler ve Vektörel Büyüklükler
4 Skaler ve Vektörel Büyüklükler
5 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri
6 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri
7 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri
8 Bir noktada Moment
9 Bir noktada Moment
10 Ara Sınav
11 Mesnet Tepkileri
12 Mesnet Tepkileri
13 Mesnet Tepkileri
14 Mesnet Tepkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104725 1165184 Kuvvet büyüklüğünün bileşen ve bileşke hesapları yapar
104726 1166021 İzostatik kirişlerin mesnet hesaplarını yapar
104727 1167894 Mekanik büyüklükleri SI ölçü biriminde kullanımı bilir
104728 1165150 Kuvvetin bir noktadaki moment büyüklüğünün hesabını bulur
104729 1166251 Skaler ve Vektörel büyüklüklerle aritmetik işlemler yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.