Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ107 Yapı Malzemeleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, mesleğinde kullanılan ana malzemelerin genel özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciye piyasa ve internet üzerinden araştırma ödevleri verilerek güncel yapı malzemeleri ve standartları takip ettirilebilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Güner, M. S., Malzeme Bilimi- Yapı Malzemesi ve Beton, Aktif Yayınevi, Sirkeci, İstanbul, 1999. 2- Turhan, Y. E., Beton, OTDU, Metu Pres, 2003. 3- Yapı Malzemesi Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri. Beton bileşenlerini belirlemek v e özellikleri Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemelerini belirlemek Isı yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması Ses yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması Su yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması Yangın yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri
2 Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri.
3 Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri.
4 Beton bileşenlerini belirlemek v e özellikleri
5 Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri
6 Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri
7 Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri
8 Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemelerini belirlemek
9 ARASINAV
10 Isı yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması
11 Ses yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması
12 Su yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması
13 Su yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması
14 Yangın yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104662 1167956 1. Yapı malzemelerinin kullanım yerlerini sayar.
104663 1171457 4.İletken ve yalıtkan yapı malzemelerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.
104664 1186203 3. Doğal ve suni malzemeleri sınıflandırır.
104665 1167455 2. Malzemelerin fiziksel özelliklerini sayar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.