Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ104 Yapı Statiği 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, İzostatik taşıyıcı sistemlerin iç kuvvet özelliklerini tespit edip tasarım için gerekli bilgileri tayin edebilecek ve sıvı basıncı ile batık yüzeylere gelen su kuvveti büyüklüğünü tayin edebilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Sami GENÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Farklı kaynaklardan konularla ilgili çözülmüş örneklerin incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YAPI STATİĞİ1-2 NOBEL YAYINLARI

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İzostatik Kirişler İzostatik düzlem çerçeveler İzostatik düzlem kafes sistemler Üç mafsallı sistemler Hidrostatik basınç Hidrostatik kuvvet Hidrostatik kuvvetin etki noktası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İzostatik Kirişler
2 İzostatik Kirişler
3 İzostatik Kirişler
4 İzostatik düzlem çerçeveler
5 İzostatik düzlem çerçeveler
6 İzostatik düzlem kafes sistemler
7 İzostatik düzlem kafes sistemler
8 İzostatik düzlem kafes sistemler
9 Üç mafsallı sistemler
10 ARASINAV
11 Hidrostatik basınç
12 Hidrostatik kuvvet
13 Hidrostatik kuvvetin etki noktası
14 Hidrostatik kuvvetin etki noktası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104872 1179418 İzostatik kirişlerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini yapar.
104873 1192426 İzostatik düzlem çerçevelerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini yapar.
104874 1176252 İzostatik düzlem kafeslerin çubuk kuvvetleri hesaplarını yapar.
104875 1178367 Üç mafsallı sistemlerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.