Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ106 Beton Teknolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, sipariş edilen betonu, standartlarına uygun üretim aşamalarının denetimini yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Prof. Dr. Turhan Erdoğan, Beton .,2011 2- Beton Teknoloji, Osman ŞİMŞEK, 3- Beton I ve II., Bekir POSTACIOĞLU 4- Propertis of Concrete A.M., NEVILLE 5- Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, M. Selçuk GÜNER

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 2 26
24 Seminer 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çimentoda Kıvam, Çimento Priz Beton malzemeleri incelemek
2 Çimentoda Hacim Sabitliği Çimentoda Özgül AğırlıkÇimentoda Dayanım Çimento deneyleri
3 Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık Agrega deneyleri
4 Agregada Elek Analizi Agrega deneyleri
5 Agregada Su Emme Oranı, Agregada Aşınma Kaybı, İnce Agregada İnce Madde Oranı Agrega deneyleri
6 Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak, Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak Agrega deneyleri
7 Beton reçetesi hazırlamak Bilgisayar ortamında 1 m3 betonun reçetelenmesi
8 Betonda Mineral Katkı Kullanmak, Betonda Mineral Katkı Kullanmak Beton deneyleri
9 Hazır Beton Tesislerinin üretim, sevkiyat,iş planı Bilgisayarda iş planı yapmak
10 Ara sınav
11 Beton Basınç Deneyi Yapmak , Beton Karot Deneyi Yapmak Beton deneyleri
12 Betonun Taşınması ve Dökümü, Betonun Bakımı Beton deneyleri
13 Soğuk ve sıcak havada beton dökümü Beton deneyleri
14 Donatı korozyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104893 1172867 Sipariş edilen betonu standartlarına uygun üretim aşamalarının denetimi yapar
104894 1185768 Standartlarına uygun çimento deneylerini yapar.
104895 1199452 Standartlarına uygun agrega deneylerini yapar.
104896 1199549 Standartlarına uygun beton deneylerini yapar.
104897 1225349 Standartlarına uygun beton katkılarını kullanır.
104898 1173628 Standartlarına uygun beton naklini yapar.
104899 1177301 Standartlarına uygun beton dökümünü yapar.
104900 1180232 Standartlarına uygun beton bakımını yapar.
104901 1188898 Standartlarına uygun beton kalıp sökümünü yapar.
104902 1189392 Beton sınıflarının test deney sonuçlarını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.