Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ106 Beton Teknolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, sipariş edilen betonu, standartlarına uygun üretim aşamalarının denetimini yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Prof. Dr. Turhan Erdoğan, Beton .,2011 2- Beton Teknoloji, Osman ŞİMŞEK, 3- Beton I ve II., Bekir POSTACIOĞLU 4- Propertis of Concrete A.M., NEVILLE 5- Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, M. Selçuk GÜNER

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 2 26
24 Seminer 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çimentoda Kıvam, Çimento Priz Beton malzemeleri incelemek
2 Çimentoda Hacim Sabitliği Çimentoda Özgül AğırlıkÇimentoda Dayanım Çimento deneyleri
3 Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık Agrega deneyleri
4 Agregada Elek Analizi Agrega deneyleri
5 Agregada Su Emme Oranı, Agregada Aşınma Kaybı, İnce Agregada İnce Madde Oranı Agrega deneyleri
6 Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak, Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak Agrega deneyleri
7 Beton reçetesi hazırlamak Bilgisayar ortamında 1 m3 betonun reçetelenmesi
8 Betonda Mineral Katkı Kullanmak, Betonda Mineral Katkı Kullanmak Beton deneyleri
9 Hazır Beton Tesislerinin üretim, sevkiyat,iş planı Bilgisayarda iş planı yapmak
10 Ara sınav
11 Beton Basınç Deneyi Yapmak , Beton Karot Deneyi Yapmak Beton deneyleri
12 Betonun Taşınması ve Dökümü, Betonun Bakımı Beton deneyleri
13 Soğuk ve sıcak havada beton dökümü Beton deneyleri
14 Donatı korozyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104893 1400926 Sipariş edilen betonu standartlarına uygun üretim aşamalarının denetimi yapar
104894 1413074 Standartlarına uygun çimento deneylerini yapar.
104895 1426013 Standartlarına uygun agrega deneylerini yapar.
104896 1426105 Standartlarına uygun beton deneylerini yapar.
104897 1450443 Standartlarına uygun beton katkılarını kullanır.
104898 1401641 Standartlarına uygun beton naklini yapar.
104899 1405104 Standartlarına uygun beton dökümünü yapar.
104900 1407869 Standartlarına uygun beton bakımını yapar.
104901 1416030 Standartlarına uygun beton kalıp sökümünü yapar.
104902 1416495 Beton sınıflarının test deney sonuçlarını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73197 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 73203 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 73198 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 73204 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 73199 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 73200 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 73201 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 76129 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 73202 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 73205 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 73206 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 76130 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.