Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ108 Mukavemet 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, taşıyıcı sistemlerin tasarımında kesit özelliklerinin cisimlerin dayanımındaki etkisini tespit edebilecek ve kesit analizi yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mukavemet Ders Notları Mukavemet Cilt-1 Prof.Dr.Mehmet Omurtag- Seçkin Yayınevi Statik-Mukavemet,Birsen yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağırlık Merkezi
2 Ağırlık Merkezi
3 Atalet Momenti
4 Atalet Momenti
5 Çekme Gerilmesi
6 Çekme Gerilmesi
7 Basınç Gerilmesi
8 Basınç Gerilmesi
9 Kesme Gerilmesi
10 ARASINAV
11 Kesme Gerilmesi
12 Tek eksenli Eğilme
13 Tek eksenli Eğilme
14 Tek eksenli Eğilme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104886 1410116 Ağırlık merkezinini hesaplar.
104887 1412459 Atalet momentlerini bulur.
104888 1414910 Çekme etkisinde kesit analizi hesapları yapar.
104889 1400792 Basınç etkisinde kesit analizi hesapları yapar.
104890 1401848 Kesme etkisinde kesit analizi hesapları yapar.
104891 1403442 Eğilme etkisinde kesit analizi hesapları yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73197 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 73203 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 73198 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 73204 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 73199 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 73200 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 73201 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 76129 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 73202 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 73205 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 73206 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 76130 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.