Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ110 Meslek Resmi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak mimari plan, görünüş, kesit, detay ve BA plan ve detay çizimlerini yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Sami GENÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Farklı kaynaklardan çizim ve detayları örneklemek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YAPI TEKNİK RESMİ CİLT 1 - CİLT 2 A.PANCARCI- M.ÖCAL BİRSEN YAYINEVİ KONU ÖRNEK ÇİZİM UYGULAMALARI - DERS NOTLARI - DETAY ÇİZİMLERİ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak Ölçülendirme yapmak Detay çizmek Kat planlarını çizmek Kat planlarını çizmek Görünüş çizmek Kesit çizmek BA Elemanların plan ve detay çizimini yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 60 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 1 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak
2 Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak
3 Ölçülendirme yapmak
4 Detay çizmek
5 Detay çizmek
6 Detay çizmek
7 Kat planlarını çizmek
8 Kat planlarını çizmek
9 Kat planlarını çizmek
10 ARASINAV
11 Kat planlarını çizmek
12 Görünüş çizmek
13 Görünüş çizmek
14 BA Elemanların plan ve detay çizimini yapmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104914 1419568 1. Mimari projelerde gerekli işaret, sembol ve taramaları çizer.
104915 1423896 2. Yapı mimari projelerindeki plan, kesit, görünüş ve detayları çizer.
104916 1412140 3. Proje çizimleri üzerinde ölçülendirme yapar.
104917 1426468 4 .Betonarme yapı elemanlarının plan ve detay çizimlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73197 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 73203 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 73198 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 73204 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 73199 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 73200 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 73201 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 76129 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 73202 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 73205 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 73206 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 76130 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.