Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ114 İlkyardım 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sürücü Kursu Kitapları İlk Yardım Eğitim Videoları İlk Yardım Uygulama Salonu Trabzon Sağlık Müdürlüğü 112 Şube hizmetleri Gazi Osman Paşa Üniversitesi ilk Yardım ve Sağlık konulu konferans notları İl jandarma komutanlığı ilk yardım eğitimi notları Mutlu Öner sağlık bilgisi ders notları Ders Kitabı ve Yardımcı Diğer Kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlk yardımın temel uygulamaları, yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk yardımın temel uygulamaları
2 Birinci ve ikinci değerlendirme
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
6 Dış ve iç kanamalar
7 Yara ve yara çeşitleri
8 Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım
9 Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
10 Arasınav
11 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
12 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
13 Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
14 Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105391 1410915 Temel yaşam desteği sağlar.
105392 1419767 İlk yardımın temel ilkelerini uygular.
105393 1432334 Acil durumlarda ilk yardımı uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73197 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 73203 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 73198 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 73204 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 73199 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 73200 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 73201 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 76129 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 73202 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 73205 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 73206 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 76130 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.