Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ203 Karayolu İnşaatı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, karayolu inşaatının yapım aşamalarını öğrenip, temel hesaplarını yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Sami GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulaştırma Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ulaştırma Sistemleri
2 Karayolu standartları
3 Karayolu Güzergahı
4 Yatay Kurplar
5 Düşey Kurplar
6 Enine kesit çıkarılması ve Dever
7 Harita ve Arazi Gözlemleri
8 Dolgu ve Yarma işleri
9 ARASINAV
10 Sanat Yapıları
11 Güzergah toprak işleri
12 Yol Üst yapı Malzemeleri
13 Asfalt Kaplamaları
14 Beton Kaplama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104934 1199651 Karayolu standartları uygulamalarını yapar
104935 1174128 Karayolu ile ilgili hesaplamalar yapar
104936 1150506 Toprak ve kontrol işleri yapar.
104937 1154200 Topoğrafik tespitler yapar
104938 1155430 Güzergah seçimi yapar
104939 1159214 Karayolu geometrik standartlarının uygulanmasını yapar
104940 1162087 Karayolu alt ve üst yapısı bileşenlerinin tespiti yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.