Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ205 Arazi Ölçmeleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, mesleğinde gerekli olan arazi ölçümü teknikleri uygulamasını ve temel hesaplarını yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Önerilen Diğer Hususlar

Alan Hesapları ve Poligon Hesaplarının Arazide Uygulaması Yapılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- C. İNAL; A. ERDİ; F. YILDIZ; "Topografya Ölçme Bilgisi"; Nobel Yayın Dağıtım; Ankara 2010. 2- S. BEKTAŞ; "Ölçme Bilgisi"; Samsun 2000. 3- M. AVCIOĞLU; "Uygulamalı Ölçme Bilgisi"; Birsen Yayınevi; İstanbul 2011. 4- Arazi Ölçme Alet ve Cİhazları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Haritacılık konuları, kadastronun konusu, Harita, kadastro ve tapu ilişkisi, Basit ölçme araçları, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü, Takeometre ve teodolit aletleri, Yatay açı ölçüsü, Düşey açı ölçüsü, Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları, Nivoların genel yapısı, Yükseklik sistemleri, Geometrik nivelman, Geometrik nivelman hesabı, Trigonometrik yükseklik hesabı,Takeometrik yükseklik hesabı, Kesit hesapları, Elektronik aletlerin genel yapıları, Poligon kavramı, Poligon noktaları yer seçimi, tesis ve röperlenmesi, Açık poligon geçkileri, Dayalı bağlı poligon geçkileri, Kapalı poligon geçkileri, Poligon geçkilerinde hata hesapları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 11 4 44
8 Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi ölçme teknikleri
2 Arazi ölçme teknikleri
3 Arazi ölçme teknikleri
4 Nivelman işleri
5 Nivelman işleri
6 Elektronik arazi ölçme aletleri
7 Elektronik arazi ölçme aletleri
8 Boy Kesit Çıkartmak
9 Boy Kesit Çıkartmak
10 Ara sınav
11 En Kesit Çıkartmak
12 En Kesit Çıkartmak
13 Plankote Ölçüleri
14 Plankote Ölçüleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104986 1171467 Arazi ölçme araçlarının kurulum ve ayarı işlemlerini yapar.
104987 1177194 Arazide yapılan ölçülerden faydalanarak kazı ve dolgu alan ve hacmini hesaplar.
104988 1181358 Elde edilen ölçme sonuçlarından yararlanarak arazi profili çıkarır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.