Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ207 Zemin Mekaniği-I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilere; zeminlerin oluşumu, fiziksel özellikleri, kıvam limitleri, sınıflandırılması, zemin su ilişkisi ve sıkıştırılmasına ilişkin bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zemin Mekaniği, Prof.Dr. Bayram Ali Uzuner, Geoteknik I, Prof.Dr. Akın Önalp Prof.Dr. Akın ÖNALP, ZEMİNLER VE MEKANİĞİ, Sakarya 1997 Doç. Dr. Nail ÜNSAL JEOLOJİ, Ankara 2001,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Zeminlerin oluşumu, Zeminlerin temel fiziksel özellikleri, Zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, Zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu etkileri, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramları, zeminlerin sıkıştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
24 Seminer 1 4 4
54 Ev Ödevi 17 1 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zeminlerin oluşumu
2 Zeminlerin temel Fiziksel Özellikleri
3 Zeminlerin temel Fiziksel Özellikleri
4 Zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi.
5 Zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi.
6 Zeminlerin geçirimliliği
7 Zeminlerin sıkıştırılması
8 Zeminlerde kayma direnci
9 Zeminlerde gerilme dağılımı
10 Ara Sınav
11 Şevlerin stabilitesi
12 Yanal Toprak Basınçları
13 Zeminlerin sınıflandırılması
14 Oturma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101845 1175763 Zeminlerin oluşumunu açıklar.
101846 1182914 Zeminlerin temel fiziksel özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
101847 1191132 Zeminlerin kıvam limitlerini açıklar.
101848 1195794 Zeminlerin sınıflandırılmasını açıklar.
101849 1196049 Suların zemin içerisindeki hareketlerini açıklar.
101850 1175233 Toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramlarını açıklar.
101851 1176410 Zeminlerin sıkıştırılması ile ilgili ilişkileri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.