Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ209 Betonarme 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, Taşıyıcı sistemleri kesit alanı boyutlandırma, donatı miktarı ve donatı yerleştirme yönünden tasarımını yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Ön Koşul Dersleri

Mekanik-Mukavemet ve Yapı Statiği Derslerini almış olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Statik hesabı yapılmış projeleri incelemek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BETONARME YAPILAR ,Prof.Dr.Zekai CELEP Prof Dr.Nahit KUMBASAR Beta Dağıtım BETONARME YAPILARIN HESAP VE TASARIMI Prof.Dr. Adem AKDOĞAN, Birsen Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Döşemenin Statik hesapları Döşeme Tasarımı Kirişlerin Statik hesapları Kiriş Tasarımı Kolonların Statik hesapları Kolon Tasarımı Temel yükleri Temel Tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 25 1
8 Rehberli Problem Çözümü 7 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Döşemenin Statik hesapları
2 Döşeme Tasarımı
3 Döşeme Tasarımı
4 Kirişlerin Statik hesapları
5 Kirişlerin Statik hesapları
6 Kiriş Tasarımı
7 Kiriş Tasarımı
8 Kolonların Statik hesapları
9 Kolon Tasarımı
10 Kolon Tasarımı
11 Ara Sınav
12 Temel yükleri
13 Temel Tasarımı
14 Temel Tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104966 1168523 Betonarme temel elemanların statik hesaplarını ve tasarımını yapar.
104967 1169151 Betonarme kolonların statik hesaplarını ve tasarımını yapar.
104968 1169878 Betonarme kirişlerin statik hesaplarını ve tasarımını yapar.
104969 1171411 Betonarme döşemelerin statik hesaplarını ve tasarımını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.