Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ221 İşletme Yönetimi-I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tutar, H. (2004) MYO Programları için İşletme Yönetimi, Seçkin yayıncılık, İstanbul 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
6 İşletmenin Çevresini Tanımak
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek
8 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
10 Ara Sınav
11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak
13 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105511 1170400 Temel ekonomik göstergeleri analiz eder, İş yeri kurma fikrini oluşturur, İş yeri kuruluş işlemlerini yürütür, İş yerini faaliyete açar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.