Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ217 Su Temini ve İletimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Su temini ve çevre sağlığı ile ilgili kavramları tanımlayarak,su temini yöntemlerini ve proje kriterlerini açıklamak suretiyle nüfusa göre bir merkeze veya yerleşim bölgesine su temininin nasıl yapılacağını projelendirerek açıklamak ve sonuçta da yapılan bu hesaplama ve projelendirilmelerin çevre etkileri değerlendirmesi kriterlerine uygunluğunu araştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Hidrolik, M.Sümer, İ.Ünsal,M.Beyazıt .Birsen Yayın evi 2- Su temini ve Çevre Sağlığı M. Karpuzcu. YEM Kitabevi 3- Hidroloji, ,M.Beyazıt .Birsen Yayın evi 4- Su Getirme ve Kanalizasyon, Yımaz muslu 5- Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Su tüketimini ve su kaynaklarını açıklayarak sınıflandırabilme,su teminini ve su temini yöntemlerini açıklayabilme,çevre ve çevre sağlığı ile ilgili bilgileri ve kriterleri verebilme,su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleme ve çevre sağlığı tesisleri hakkında bilgi verme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Su tüketimi
3 Su kaynakları
4 Su kaynakları
5 Su temini ve yöntemleri
6 Su temini ve yöntemleri
7 Çevre sağlığı
8 Çevre sağlığı
9 Çevresel parametreler
10 ARA SINAV
11 Çevresel parametreler
12 Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişki
13 Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişki
14 Çevre sağlığı tesisleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101887 1190828 Çevresel parametrelerin değerlendirilmesini sağlar
101888 1191855 Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili bilgileri ve kriterleri verir ektir
101889 1201650 Su tüketimini ve su kaynaklarını açıklayarak sınıflandırır.
101890 1179227 Su teminini ve su temini yöntemlerini açıklar
106621 1180603 Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.