Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ206 Çelik Yapılar 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, Seçilen çelik yapının tasarım ilkelerini uygulayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Önerilen Diğer Hususlar

Seçilen taşıyıcı sistem uygulaması olan proje olabilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Y. ODABAŞI, "Çelik ve Ahşap Yapı Elemanları" Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2- Çelik Yapılar Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları Çelik yapı Nokta Detayları Çelik Yapılarda Çekme Çubukları Çelik Yapılarda Basınç Çubukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları
2 Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları
3 Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları
4 Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları
5 Çelik yapı Nokta Detayları
6 Çelik yapı Nokta Detayları
7 Çelik yapı Nokta Detayları
8 Çelik Yapılarda Çekme Çubukları
9 Çelik Yapılarda Çekme Çubukları
10 ARA SINAV
11 Çelik Yapılarda Basınç Çubukları
12 Çelik Yapılarda Basınç Çubukları
13 Çelik Yapılarda Basınç Çubukları
14 Çelik Yapılarda Basınç Çubukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105021 1193697 Çelik yapılarda birleşim noktalarının tasarımını yapar
105022 1200907 Çelik yapıda çekme ve basınç elemanlarının tasarımını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.