Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ208 Yapı Metrajı ve Maliyeti 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci proje üzerinden ve arazide metraj çıkaratarak keşif yapabilme yeteneğini kazanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU

Önerilen Diğer Hususlar

Örnek Metraj dosyası, İhale dosyası ve Sözleşme dosyaları kullanılarak ödev çalışmaları yürütülmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metraj ve Keşif İşleri Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Metrajların Çıkartılması Birim Fiyat Çıkartılması , Yaklaşık Maliyet Hesapları Yaklaşık Maliyet Hesapları İhale Komisyonları, Genel, Teknik ve Özel Şartnameler İhale Dosyaları KİK(Kamu İhale Kanunu) Teklif Dosyaları KİK Yazışma Evrakları, İhale Sözleşmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metrajların Çıkartılması
2 Metrajların Çıkartılması
3 Metrajların Çıkartılması
4 Metrajların Çıkartılması
5 Metrajların Çıkartılması
6 Metrajların Çıkartılması
7 Metrajların Çıkartılması
8 Birim Fiyat Çıkartılması , Yaklaşık Maliyet Hesapları
9 Yaklaşık Maliyet Hesapları
10 ARASINAV
11 Yeşil Defter
12 Hakediş Düzenlemeleri
13 İhale Dosyası Keşfi, Tenzilatlar
14 Keşfin Çıkarılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105032 1211446 İhale Dosyası Hazırlar.
105033 1211490 Metraj yapar.
105034 1185468 Keşif Yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.