Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ210 Proje Etüdü ve Uygulaması 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Farklı tür projelerin araştırılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TMMO ve belediyelerin proje denetimi ve çizilmesi ile ilgili yönetmelikler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Proje Konusu İhtiyaç Analizi Ve İş Programı Kaynak Araştırması Proje yürütülmesi Proje sunumu Proje Dosyalama Projelerin Teslimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje Konusu
2 İhtiyaç Analizi Ve İş Programı
3 Kaynak Araştırması
4 Proje yürütülmesi
5 Proje yürütülmesi
6 Proje yürütülmesi
7 Proje yürütülmesi
8 Proje yürütülmesi
9 Ara Sınav
10 Proje yürütülmesi
11 Proje yürütülmesi
12 Proje Sunumu
13 Proje Sunumu
14 Proje Dosyalanması ve Teslim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105040 1220025 Aldığı derslere uygun proje konusu tespit eder.
105041 1192363 Tespit edilen proje için iş programı hazırlar.
105042 1192651 Proje ile ilgili literatür taraması yapar.
105043 1204314 İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deneysel) yürütür.
105044 1206917 Yapılan çalışmanın bilgisayar çıktılarını alıp, dosyalar.
105045 1198102 Tamamlanmış projenin sunumunu yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.