Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ220 İşletme Yönetimi-II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletme Yönetimi Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak
2 Örgütleme Yapmak Yöneltmek
3 Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak
4 İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak
5 İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme
6 İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak
7 İş Değerleme Ücretlendirmek
8 Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
9 Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması
10 Ara Sınav
11 Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme
12 Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek
13 Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek
14 Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105121 1198263 Yönetim işlevlerini yerine getirir
105122 1182187 İnsan kaynaklarını yönetir
105123 1185855 Üretim sürecini yönetir
105124 1198064 Pazarlama faaliyetlerini yönetir
105125 1198298 İşletmenin mali yapısını yönetir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65465 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 65471 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 65466 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 65472 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 65467 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 65468 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 65469 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 68397 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 65470 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 65473 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 65474 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 68398 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.