Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNŞ222 Kalite Güvencesi ve Standartlar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Sami GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kalite denetimi yapan kurumlarla görüşme yapmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları ISO 9000- CE -ILO v.b. kuruluşların yönetmelik ve uygulamaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Kavramı
2 Standart ve Standardizasyon
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma
8 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi
9 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
10 Ara sınav
11 Muayene ve örnekleme Toplam kalite kontrol
12 Toplam Kalite Kontrol
13 Toplam Kalite Kontrol
14 Kontrol Diyagramları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105114 1407643 1. Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturur
105115 1411777 2. Kalite Standartlarını Uygular
105116 1414005 3. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73197 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
2 73203 Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 73198 Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
4 73204 Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
5 73199 Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
6 73200 Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
7 73201 İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
8 76129 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
9 73202 Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
10 73205 Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
11 73206 Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
12 76130 İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.