Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL.201 Pazarlama İlkeleri 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Modern işletmecilik uygulamalarında bir satış yönetimi olan pazarlamanın önemini kavratabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.CÜNEYT MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- MUCUK İsmet, "Pazarlama İlkeleri", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009 2- TEKİN Vasfi Nadir, "Pazarlama İlkeleri, Politikalar, Stratejiler, Taktikler", Seçkin Yayınevi, Ankara-2009 3- YÜKSELEN Cemal, "Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar", Detay Yayıncılık, Ankara-2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın Konusu 1. ÜNİTE PAZARLAMA KAVRAMI VE GELİŞİMİ (47s).ppt
2 Pazarlama Çevresi 2. ÜNİTE PAZARLAMA ÇEVRESİ (20s).ppt
3 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi 3. ÜNİTE PAZARLAMA PLANI (17s).ppt
4 Tüketici Pazarları 4. ÜNİTE TÜKETİCİ PAZARLARI.ppt
5 Endüstriyel Pazarlar 5. ÜNİTE Uluslararası Pazarlar.ppt
6 Uluslar arası pazarlar PAZARLAMA-10 ULUSLARARASI PAZARLAMA (28s).ppt
7 Pazar Bölümlendirme PAZARLAMA-7 PAZAR BÖLÜMLEMESİ (17s).ppt
8 Mamul PAZARLAMA-2 ÜRÜN (47s).ppt
9 Marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri PAZARLAMA-2 ÜRÜN (47s).ppt
10 Ara Sınav
11 Fiyat PAZARLAMA-3 FİYAT (46s).ppt
12 Yeni mamulü fiyatlandırma stratejileri PAZARLAMA-3 FİYAT (46s).ppt
13 Tutundurma PAZARLAMA-5 TUTUNDURMA (28s).ppt
14 Tutundurma Strateji Alternatifleri PAZARLAMA-5 TUTUNDURMA (28s).ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405440 Pazarlamada, pazarlama, pazarlama ve pazarlama son yıllarda modern gelişmelerin izah edilmesini açıklama
2 1408352 Pazarlama ortamı ve stratejik planlama hakkında bilgi verebilir.
3 1412296 Tüketici pazarları ve tüketici davranışları için gerekli olan bilgileri açıklama
4 1414039 Fiyat ve promosyon hakkında bilgi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73227 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 73228 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 73229 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 73230 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 73231 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 73232 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 73233 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 73234 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 73235 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 73236 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 73237 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 73238 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 73239 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 73240 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek