Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL.201 Pazarlama İlkeleri 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Modern işletmecilik uygulamalarında bir satış yönetimi olan pazarlamanın önemini kavratabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.CÜNEYT MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- MUCUK İsmet, "Pazarlama İlkeleri", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009 2- TEKİN Vasfi Nadir, "Pazarlama İlkeleri, Politikalar, Stratejiler, Taktikler", Seçkin Yayınevi, Ankara-2009 3- YÜKSELEN Cemal, "Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar", Detay Yayıncılık, Ankara-2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın Konusu PAZARLAMA-1 PAZARLAMA KAVRAMI VE GELİŞİMİ (47s).ppt
2 Pazarlama Çevresi PAZARLAMA-6 PAZARLAMA ÇEVRESİ (20s).ppt
3 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi PAZARLAMA-8 PAZARLAMA PLANI (17s).ppt
4 Tüketici Pazarları PAZARLAMA-7 PAZAR BÖLÜMLEMESİ (17s).ppt
5 Endüstriyel Pazarlar PAZARLAMA-7 PAZAR BÖLÜMLEMESİ (17s).ppt
6 Uluslar arası pazarlar PAZARLAMA-10 ULUSLARARASI PAZARLAMA (28s).ppt
7 Pazar Bölümlendirme PAZARLAMA-7 PAZAR BÖLÜMLEMESİ (17s).ppt
8 Mamul PAZARLAMA-2 ÜRÜN (47s).ppt
9 Marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri PAZARLAMA-2 ÜRÜN (47s).ppt
10 Ara Sınav
11 Fiyat PAZARLAMA-3 FİYAT (46s).ppt
12 Yeni mamulü fiyatlandırma stratejileri PAZARLAMA-3 FİYAT (46s).ppt
13 Tutundurma PAZARLAMA-5 TUTUNDURMA (28s).ppt
14 Tutundurma Strateji Alternatifleri PAZARLAMA-5 TUTUNDURMA (28s).ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177651 Pazarlamada, pazarlama, pazarlama ve pazarlama son yıllarda modern gelişmelerin izah edilmesini açıklama
2 1180741 Pazarlama ortamı ve stratejik planlama hakkında bilgi verebilir.
3 1184939 Tüketici pazarları ve tüketici davranışları için gerekli olan bilgileri açıklama
4 1186789 Fiyat ve promosyon hakkında bilgi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek