Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IŞL205 Finansal Yönetim 927001 2 3 6

Dersin Amacı

İşletmelerde finansal yönetimin önemini, temel unsurlarının verilmesini, öğrencileri işletmelerde finansal kararları ve modern uygulamaları yapabilecek düzeye ulaştırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- USTA Öcal, 2008, “İşletme Finansı ve Finansal Yönetim”, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal yönetimin fonksiyonları, amaçları İşletme Finansı ve Finansal Yönetim-Mine - Kopya.ppt
2 Finans yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinlerle ilişkisi, enflasyonun finansal kararlara etkisi finansal-tablolar-analizi-ders-notlari.doc
3 Paranın zaman değeri
4 Finansal analizin önemi, finansal tabloların yorumu
5 Finansal Planlamanın önemi Finansal Planlama Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler
6 Kısa vadeli finansman kaynakları; ticari banka kredileri
7 İhracatın ve ithalatın finansmanı, Eximbank kaynaklı krediler
8 Factoring, factoring türleri
9 Orta vadeli finansman kaynakları;orta vadeli banka kredileri, finansal kiralama, finansal kiralamanın türleri, finansal kiralamanın üstünlükleri ve sakıncaları
10 Ara Sınav
11 Risk sermayesi, forfaiting, özel finans kurumları, oto finansman.
12 Türev piyasalar: vadeli( forvard) işlemler.
13 Gelecek (future) işlemleri
14 Opsiyonlar ve swaplar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123623 Finansal yönetimin önemini açıklayabilme.
2 1128896 Finansal piyasaların işleyişini anlayabilme .
3 1206211 Finansmanla ilgili mevzuatı takip edebilme.
4 1188387 Işletmede mevcut ve muhtemel finansal problemleri çözebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 1 4 5
2 3 1 2 1 4 5
3 3 1 2 1 4 5
4 3 1 2 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek