Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL231 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Ticari ve Entegre (Ön) Muhasebeyi, bilgisayar yardımı ile muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca, v.b) uygulayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayarlı Muhasebe I-II (Eta, Logo LKS) Prof. Dr. İbrahim LAZOL, Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY. Ekin Kitabevi. www.muhasebedersleri.com www.muhasebeuygula.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar ve paket program seçim tekniğini öğretmek. Bilgisayarda, paket program kuruluşunu uygulamak, bilg. muhasebe ünite 1.pptx
2 Bilgisayarda, paket programlarda muhasebe sürecini öğretmek, Bilgisayarda, paket programı ve şirket kuruluşunu düzenlemek, bilg. muhasebe ünite 2.pptx
3 İşletme defteri kayıtlarını öğretmek, Gelir, gider fiş girişleri, bilg. muhasebe ünite 3.pptx
4 Tekdüzen Hesap Planın işleyişini, yardımcı hesabın önemini ve hesap düzenlemeyi öğretmek. Üretim, Hizmet ve Ticaret İşletmelerinde THP sürecini öğretmek. Paket programda, muhasebe modülünü tanıtmak. Tekdüzen hesap planı tanımlama, yeni, yardımcı hesap açma, iptal etme ve uygulama yapmak. bilg. muhasebe ünite 4.pptx
5 Muhasebe fişlerinin özelliklerini, çeşitlerini ve önemini öğretmek, Muhasebe fişlerinde örnek uygulamalar yapmak, bilg. muhasebe ünite 5.pptx
6 Ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal ve hizmet alış, satış, iade, iskonto, kur, vade, fiyat farkı işlemlerini öğretmek. Paket programda, muhasebe fişleri kullanarak; ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal finansal olayları düzenlemek. bilg. muhasebe ünite 6.pptx
7 Muhasebe sürecinde; değişiklik, iptal, beyanname düzenleme, değişiklik yapmayı öğretmek. Paket programda, muhasebe sürecinde, fiş iptali, iptal edilen fişin geri alınması, beyanname düzenlemeyi öğretmek. bilg. muhasebe ünite 7.pptx
8 Ara sınav
9 Belgeler, Defterler, Mizan Çeşitleri, Mali Tablolar hakkında bilgi vermek. Paket programda, düzenlenen finansal olayları defterler, mizanlar ve mali tablolarını düzenlemek.
10 Ticari işletmede, muhasebe sürecini örnek monografi ile öğretmek. Paket programda, ticari işletmede kuruluşu, dönem içi, sonu işlemleri ve mali tabloları monografi ile düzenlemek.
11 Ön muhasebe sürecini, önemini ve araçlarını öğretmek. Paket programda, ön muhasebe için stok, cari, fatura düzenleme sürecini tanımlamak, uygulamak.
12 Muhasebe modüllerinin kullanımını öğretmek, İlgili modüllerle uygulamalar.
13 Mal ve hizmet alış, satış, iade iskonto faturaları hakkında bilgi vermek. Paket programda, tanımlanan kartlara göre alış, satış, iade, iskonto ve fark faturalarını örnek uygulama yapmak.
14 Beyannameler hakkında bilgi vermek. Paket programda, ön muhasebe sürecine göre belgeler, defterler, mizanlar ve tablolar izlenir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279768 Ticari belgeleri tanıyabilme.
2 1279769 Ticari belgeleri muhasebe fişleri aracılığıyla bilgisayara girebilme.
3 1279770 Muhasebe sürecini bilgisayar yardımıyla yapabilme.
4 1279771 Mali raporları ve beyannameleri bilgisayardan hazırlayabilme.
5 1279772 Ön muhasebe işlemlerini bilgisayar yardımıyla yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 5
2 3 1 1 5
3 3 1 1 5
4 3 1 1 5
5 3 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek