Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IŞL212 Elektronik Ticaret 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı e-ticaret sisteminin ticari, hukuki ve teknolojik altyapısını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. AHMET GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mumcu, Cüneyt, Ders Notları 2. Yamamoto Telli, Gonca, E-Ticaret Kavramlar Gelişim ve Uygulamalar, Kriter Yayın, 2010 3. Dokur, Şükrü vd., Elektronik Ticaret, Nobel Akademik Yay., 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 30 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret ve internet ile ilgili temel kavramlar isl212_sunump_unite1.pdf
2 Elektronik ticaretin tarihi gelişimi isl212_sunump_unite2.pdf
3 Elektronik ticaret ile klasik ticaret arasındaki farklar isl212_sunump_unite3.pdf
4 Elektronik ticaretin avantajları ve dezavantajları isl212_sunump_unite4.pdf
5 Elektronik ticaretin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri isl212_sunump_unite5.pdf
6 Elektronik ticaretin hukuki altyapısı isl212_sunump_unite6.pdf
7 Elektronik ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri isl212_sunump_unite7.pdf
8 Elektronik pazarlamanın etkileri isl212_sunump_unite8.pdf
9 Ara sınav isl212_sunump_unite9.pdf
10 Elektronik ticarete işletmelerin uyumu ve uyumsuzluğu isl212_sunump_unite10.pdf
11 Elektronik ticaretin teknik altyapısı isl212_sunump_unite11.pdf
12 E-ticarette kaliteyi zorlaştıran unsurlar isl212_sunump_unite12.pdf
13 İnternet ve güvenlik isl212_sunump_unite13.pdf
14 E-ticarette bilgi güvenliği isl212_sunump_unite14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177512 İnternet teknolojisinin gelişme sürecini kavrar.
2 1178316 E-uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
3 1186349 E-ticaretle ilgili genel bilgileri öğrenir.
4 1193573 E-ticaretin hukuki altyapısı hakkında bilgi sahibi olur.
5 1204444 E-ticaretin ticari yapısını öğrenir.
6 1287044 E-ticaretler ilgili teknik bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 2 2 2
3 2 2 2
4 2 2 2
5 2 2 2
6 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek