Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IŞL214 Uluslararası Finansman 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilere döviz piyasaları, döviz riskinden korunma yolları, ithalat ve ihracatın finansmanı konularında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Uluslararası Finans, Prof. Dr.Halil Seyidoğlu, 2- İşletmelerde Finansal Yönetim, Prof. Dr. Ali Ceylan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Döviz Piyasası.
2 Döviz Kuru Politikası.
3 Döviz İnterbank Piyasası.
4 Türev Piyasaların Özelikleri Ve Forward.
5 Opsiyon Piyasaları Ve Opsiyonlar.
6 Gelecek Piyasalar (Future).
7 Swap
8 İhracat Ve İthalatın Finansmanı İhracat Kredilerinin Diğer Ticari Kredilerden Farkı
9 Eximbank Kredileri.
10 Ara Sınav
11 Alıcı Kredileri.
12 Finansal Kiralama-Leasing.
13 Faktoring ve Forfaiting Işleyişi, Menkulleştirme.
14 Franchising ve Işleyişi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118469 1422446 Uluslar Arası Finansal Piyasaları Takip Edebilme.
118470 1424856 Dış Ticaretin Finansman İşlemlerini Yapabilme.
118471 1408247 Dış Ticaretteki Teşvikleri Uygulayabilme.
118472 1414263 İhracat Kredilerinin Avantajlarını Kavrayabilme.
118473 1420198 İşletmede Mevcut Ve Muhtemel Finansal Problemleri Çözebilme.
118479 1427418 Kurum İçinde Ve Dışında Finansal Açıdan Etkin İletişim Becerisi Kazanabilme.
118480 1405186 Uluslar Arası Finansmanla İlgili Mevzuatı Takip Edebilme.
118481 1412393 Risk Yönetiminin İş Hayatındaki Önemini Kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73227 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 73228 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 73229 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 73230 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 73231 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 73232 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 73233 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 73234 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 73235 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 73236 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 73237 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 73238 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 73239 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 73240 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
118469 3
118470
118471
118472
118473
118479
118480
118481
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek