Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ101 Ön Büro Hizmetleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; önbüro departmanının otel organizasyon yapısı içindeki yeri ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını, çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarının kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERASLAN, N. (2004). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro İşlemleri ve Yönetimi. Ankara: Detay. ÇOLAK, G. (2012). Önbüro Hizmetleri. Ankara: Murathan. MISIRLI, İ. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Teknikleri ve Uygulamaları. Ankara: Detay. DEMİRTAŞ, N. (2010). Önbüro İşlemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim. MEGEP (2011). Önbüro Organizasyonu Modülü. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konaklama Endüstrisi ÖNBÜRO HİZMETLERİ 1.HAFTA.pdf
2 Konaklama Endüstrisi ÖNBÜRO HİZMETLERİ 2.HAFTA.pdf
3 Otel İşletmeleri ÖNBÜRO HİZMETLERİ 3.HAFTA.pdf
4 Otel İşletmelerinde Önbüro Departmanı ÖNBÜRO HİZMETLERİ 4.HAFTA.pdf
5 Rezervasyon Bölümü ÖNBÜRO HİZMETLERİ 5.HAFTA.pdf
6 Danışma (Concierge) Bölümü ÖNBÜRO HİZMETLERİ 6.HAFTA.pdf
7 Resepsiyon Bölümü ÖNBÜRO HİZMETLERİ 7.HAFTA.pdf
8 Ön Kasa Bölümü ve Kullanılan Belgeler ÖNBÜRO HİZMETLERİ 8.HAFTA.pdf
9 Santral Bölümü ÖNBÜRO HİZMETLERİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Önbüro Departmanında Çalışma Saatleri ÖNBÜRO HİZMETLERİ 11.HAFTA.pdf
12 Önbüro Departmanı Organizasyonu ve Diğer Departmanlarla İlişkisi ÖNBÜRO HİZMETLERİ 12.HAFTA.pdf
13 Önbüro Departmanı Organizasyonu ve Diğer Departmanlarla İlişkisi ÖNBÜRO HİZMETLERİ 13.HAFTA.pdf
14 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanım ve Formlar ÖNBÜRO HİZMETLERİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368332 Önbüro departmanının organizasyon şemasını ve bu departmanda çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında ilişkiyi kavrayabilecektir.
2 1370824 Misafir giriş ve çıkış işlemlerinde gerçekleşen süreci açıklayabilecektir.
3 1351668 Otelin doluluk oranlarını ve oda fiyatını hesaplayabilecektir.
4 1353742 Önbüroda kullanılan yabacı terimleri ve önbüroda kullanılan form ve donanımların içerik ve işlevlerini kavrayabilecektir.
5 1492963 Önbüro departmanında karşılaşılan olası sorunlara çözüm üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3
2 5 3
3 5 5 3
4 5 3 3
5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek