Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ103 Genel Turizm 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersle, Konaklama Hizmetleri Programında “temel seyahat-turizm kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hussein, A. T., Saç, F. (2008). Genel Turizm Gelişimi-Geleceği, Siyasal Kitabevi. 2- Kozak, N., Kozak, M. A., Kozak, M. (2012). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, Detay Yayıncılık. 3- Usta, Ö. (2010). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Programda öğrenim gören öğrenciler turizm alanında temel bir turizm bilgisine sahip olacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve Turist Kavramı Genel Turizm.ppt
2 Turizm ve Turist Kavramı
3 Turizmin İşlevleri
4 Turizmin İşlevleri
5 Turizm Endüstrisi
6 Turizm Endüstrisi
7 Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması
8 Ara sınav
9 Turizm ve Karayolu Ulaştırması
10 Turizm ve Karayolu Ulaştırması
11 Turizm ve Denizyolu
12 Turizm ve Denizyolu
13 Turizm ve Demiryolu Ulaşımı
14 Turizm ve Demiryolu Ulaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236285 Temel turizmi açıklamak
2 1236286 Turizm işletmelerini açıklamak
3 1236284 Ulaştırma hizmetlerini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 1 3
2 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 1 3
3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek