Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ109 Turizm Ekonomisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Turizmin ekonomisiyle ilgili temel kavramları verip, turizm faaliyetinin ekonomik etkilerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf Çatalkaya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÜNLÜÖNEN,K., TAYFUN, A., KILIÇLAR, A. 2015: Turizm Ekonomisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 2 8
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi ile ilgili temel kavramlar TURİZM EKONOMİSİ 1.HAFTA.pdf
2 Turizm talebi TURİZM EKONOMİSİ 2.HAFTA.pdf
3 Turizm talebi TURİZM EKONOMİSİ 3.HAFTA.pdf
4 Turizm arzı TURİZM EKONOMİSİ 4.HAFTA.pdf
5 Turizm arzı TURİZM EKONOMİSİ 5.HAFTA.pdf
6 Turizm piyasası TURİZM EKONOMİSİ 6.HAFTA.pdf
7 Turizm sektöründe firma dengesi TURİZM EKONOMİSİ 7.HAFTA.pdf
8 Turizmin ekonomik etkileri TURİZM EKONOMİSİ 8.HAFTA.pdf
9 Turizmin ekonomik etkileri TURİZM EKONOMİSİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Paranın kıymetindeki değişmelerin turizme etkileri TURİZM EKONOMİSİ 11.HAFTA.pdf
12 Turizmde talep tahmini TURİZM EKONOMİSİ 12.HAFTA.pdf
13 Turizm gelirleri TURİZM EKONOMİSİ 13.HAFTA.pdf
14 Türkiye ekonomisinde turizm TURİZM EKONOMİSİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128626 Turizm ve seyahat olgusuyla ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1120284 Turizmde arz ve talep kavramları hakkında bilgi verir.
3 1272185 Turizmin iktisadi etkilerini tanımlar.
4 1272186 Turizm planlaması ve turizm politikası hakkında bilgi verir.
5 1272187 Turizm piyasasındaki fiyat oluşumunu açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4
2 4 3 4 4
3 5 4
4 3 3 4 4
5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek