Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ107 Menü Planlama 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrenci bu ders ile menü planlaması menü maliyeti hesaplama ve menü kartı hesaplama yeterliğini kazanabilecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türkan, Cemal. Turizmde Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara:2009 2. Küçükaslan, Nazife ve Baysal, Ayşe. Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Ekin Yayınevi, 2009 3. Bulduk, Sıdıka. Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Detay Yayıncılık, Ankara:2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Menü çeşitleri, menü maliyetleri, besin değerleri, reçete

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Menü ön hazırlıkları Yapılması Beslenme İlkeleri ve Menü Planlaması.ppt
2 Yemekleri reçeteleri oluşturmak
3 İçecek menüleri oluşturmak
4 İçecek menüleri oluşturmak
5 İçecek menüleri oluşturmak
6 Özel menüleri oluşturmak
7 Özel menüleri oluşturmak
8 Ara Sınav
9 Porsiyon maliyetlerini hesaplamak
10 Porsiyon maliyetlerini hesaplamak
11 Satış fiyatını oluşturmak
12 Ön hazırlıkları yapmak
13 Menü kartlarını hazırlamak Beslenme İlkeleri ve Menü Planlaması2.ppt
14 Menü kartlarını hazırlamak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127481 Menü çeşitlerini tanır .
2 1141240 Menü maliyetlerini hesaplar.
3 1266539 Menü planlaması yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 1 1
2 3 5 5 4 5 2 4 3 4 2 1 1
3 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek