Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ134 Özel İlgi Turizmi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

özel ilgi turizm türlerini ve özelliklerini tanıtmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili ders kitapları ve kaynakları

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizmin tarihsel gelişimi ve özellikleri
2 Turizm ve çevre ilişkisi
3 Eko-turizm
4 Sürdürülebilir turizm
5 Alternatif turizm türleri ve özellikleri
6 Özel ilgi turizmi tanımı, kavramlar ve özellikler
7 Kültürel (Miras) Turizmi, Dark Turizm, Etnik Turizm
8 Etkinlik Turizmi, İpek Yolu Turizmi
9 Ara Sınav
10 Akarsu Turizmi (Rafting-Kano), Botanik Turizmi, Dağ ve Kış Sporları Turizmi
11 Tarım Turizmi (Çiftlik Turizmi), Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji), Yayla Turizmi Sağlık Turizmi (Termal ve SPA), Hava Sporları Turizmi, Gemi Gezileri
12 Eğitim Turizmi, Kongre Turizmi, Gençlik Turizmi
13 Golf Turizmi,Şarap Turizmi,Av Turizmi
14 Alışveriş Turizmi,Mağara Turizmi,Macera Turizmi,Yat Turizmi,Kumar Turizmi,Uzay Turizmi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283174 Özel ilgi turizm türlerini kavrayabilme
2 1283175 Alternatif turizm türlerini bilme
3 1283176 Sürdürülebilir turizm kavramını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3
2 5 5 4 3 4
3 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek