Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ130 Genel Muhasebe 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı muhasebenin temel kavram ve ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin muhasebe kayıt süreci ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanarak muhasebe kayıtlarını yapabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Muhasebe, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitapevi Uygulamalı Genel Muhasebe, Hasan ABDİOĞLU, Dora Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebenin temel kavramları, varlık ve kaynak hesapları, gelir tablosu hesapları, dönem sonu ve envanter işlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin Tanımı, Kapsamı GENEL MUHASEBE 1. HAFTA.pdf
2 Bilanço Kavramı GENEL MUHASEBE 2. HAFTA.pdf
3 Hesap Kavramı GENEL MUHASEBE 3. HAFTA.pdf
4 Muhasebe Sistemi GENEL MUHASEBE 4. HAFTA.pdf
5 Varlıkların İzlenmesi GENEL MUHASEBE 5. HAFTA.pdf
6 Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar GENEL MUHASEBE 6. HAFTA.pdf
7 Kaynakların İzlenmesi GENEL MUHASEBE 7. HAFTA.pdf
8 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar GENEL MUHASEBE 8. HAFTA.pdf
9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar GENEL MUHASEBE 9. HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Gelir Tablosu Hesapları GENEL MUHASEBE 11. HAFTA.pdf
12 Gelir ve Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması GENEL MUHASEBE 12. HAFTA.pdf
13 Envanter İşlemleri GENEL MUHASEBE 13. HAFTA.pdf
14 Dönem Sonu İşlemleri GENEL MUHASEBE 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286155 Muhasebenin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilir.
2 1286156 Mali nitelikli işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 1286157 Otel işletmelerinde kullanılan mali nitelikli belgeleri tanır ve düzenleyebilir.
4 1286158 Otel işletmelerindeki mali nitelikli işlemlerin kayıtlarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3 4
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek