Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ203 Kat Hizmetleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Konaklama işletmesinin temizliği, düzeni ve bakımı ile ilgili işleri yapan kat hizmetleri departmanı ile ilgili olarak öğrencilere, mesleki bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKOĞLAN KOZAK, M. 2006: Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu KAT HİZMETLERİ 1.HAFTA.pdf
2 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler KAT HİZMETLERİ 2.HAFTA.pdf
3 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik KAT HİZMETLERİ 3.HAFTA.pdf
4 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik KAT HİZMETLERİ 4.HAFTA.pdf
5 Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen KAT HİZMETLERİ 5.HAFTA.pdf
6 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama KAT HİZMETLERİ 6.HAFTA.pdf
7 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol KAT HİZMETLERİ 7.HAFTA.pdf
8 Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı KAT HİZMETLERİ 8.HAFTA.pdf
9 Kat Hizmetleri Departmanında İnsan Kaynakları KAT HİZMETLERİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme KAT HİZMETLERİ 11.HAFTA.pdf
12 Kat Hizmetleri Departmanında Güvenlik KAT HİZMETLERİ 12.HAFTA.pdf
13 Çamaşırhane Yönetimi KAT HİZMETLERİ 13.HAFTA.pdf
14 Çamaşırhane Yönetimi KAT HİZMETLERİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184817 Kat hizmetleri departmanı ile ilgili kavram ve uygulama konusunda yeterli donanıma sahip olacaktır.
2 1191536 Kat hizmetleri departmanı yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3 1272205 Kat hizmetleri departmanı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 4 5 5
3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek