Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ207 Turizm Pazarlaması 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Pazarlama disiplininin temellerini, pazarlama karmasını ve pazarlama karması unsurlarını açıklayabilecek, yoğun rekabet ortamında pazarlama faaliyetlerini anlatabilecek, Pazarlama disiplini kapsamında yaşanan gelişmeleri ile alakalı öğrencilerin bilgi sahibi olmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa KARABACAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama- İlkeler - Yönetim - Örnek Olaylar, Cemal Yükselen, Detay Yayıncılık, 2014 Pazarlama ilkeleri ve yönetim, Remzi Altunışık, Ömer Torlak , Şuayip Özdemir, Beta Yayınevi 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamaya Giriş ve Temel Kavramlar Turizm Pazarlaması 1.pptx
2 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi Turizm Pazarlaması 2.pptx
3 Pazarlamanın Çevresi Turizm Pazarlaması 3.pptx
4 Pazarlamanın Çevresi Turizm Pazarlaması 4.pptx
5 Hizmet Pazarlaması Turizm Pazarlaması 5.pptx
6 Hizmet Pazarlaması Turizm Pazarlaması 6.pptx
7 Turizm Pazarlaması Turizm Pazarlaması 7.pptx
8 Pazarlama Bilgi Sistemi Turizm Pazarlaması 8.pptx
9 Ara sınav
10 Pazarlama Araştırmaları Turizm Pazarlaması 10.pptx
11 Ürün Turizm Pazarlaması 11.pptx
12 Fiyat Turizm Pazarlaması 12.pptx
13 Tutundurma Turizm Pazarlaması 13.pptx
14 Pazarlamanın Dağıtım Karmasının İncelenmesi Turizm Pazarlaması 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295761 Pazarlamanın temel kavramlarına hakim olur
2 1295762 Güncel pazarlama stratejilerini bilir
3 1295763 Stratejik bir pazar planının nasıl yapılacağını öğrenir
4 1295764 Pazarlama stratejilerini bilir
5 1295765 Pazarlama karmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek