Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ209 Turizm Mevzuatı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere turizm hukukunu ve mevzuatını anlamalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Murat Tekbalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hukuk kavramı, kaynakları turizm hukukunun gelişimi ve kaynakları, yasal düzenlemeler, sözleşmeler, Seyahat acenteciliği ve seyahat acenteleri birliği kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanması, Tüketici hakları ve dünya turizm örgütünün görevleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuk İstek-Şikâyet Formları EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI.doc
Turizm mevzuatı.ppt
2 Konuk Şikâyet Formları
3 Konuk İstek Formları
4 Konuk Anketleri
5 Yüzde Hesaplamaları
6 Polis Defteri
7 Denetim
8 Fiyat Belirleme Kriterleri
9 Ara Sınav
10 Oda Fiyatı Belirleme
11 Tuik Verileri- İstatistiki Bilgiler
12 Turizm Teşvik Kanunu 2. Bölüm
13 Fiyat Listeleri
14 Oda Maliyet Hesaplamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129928 Bakanlıkla ilgili yazışmaları yapar.
2 1120726 Tutulması gereken defterleri kontrol eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 2 3 3 2 2 5 2 1 1
2 4 3 5 2 4 4 3 3 5 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek