Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ213 Halkla İlişkiler 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle konuları ders kapsamında derinlemesine incelenerek öğrenciye yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Okay ve A. Okay,Halkla İlişkiler, İstanbul: Der F.B.Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla İlişkilerin Tanımı,Halkla İlişkilerin Özellikleri, Halkla İlişkiler Kampanyalarında Araştırma, Planlama ve Uygulama, Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 10 2 20
11 Soru-Yanıt 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkilerin Tanımı
2 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
3 Halkla İlişkilerin Özellikleri
4 Hakla İlişkiler ve Reklam
5 Halkla İlişkiler ve Propaganda
6 Halkla İlişkiler ve Lobicilik
7 Halkla İlişkiler ve Pazarlama
8 Halkla İlişkiler Teorileri: Basın Ajansı ve Kamuoyu
9 Ara sınav
10 Halkla İlişkiler Teorileri: İki Yönlü Asimetrik Model ve İki Yönlü Simetrik Model
11 Halkla İlişkiler Kampanya Tasarımı
12 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Araştırma, Planlama ve Uygulama
13 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Değerlendirme ve Analiz
14 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217708 İşletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerini açıklar.
2 1217836 Tutundurma karma elemanlarını tanımlar.
3 1218050 Halkla ilişkilerin önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 1 1 2 3 3 4 2 2
2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 1 1
3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek