Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ229 Sürdürülebilir Turizm 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere, çevrenin ve turizmde sürdürülebilirliğin önemi kavratılmaya çalışılır. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri ile Türkiye’de turizm ve çevre politikaları örneklerle tanıtılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kahraman, N., Türkay, O. Sürdürülebilir Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler çevre konularında sorunları tanıyabilecekler, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemini kavrayabilecek ve çevre bilinci kazandırılacaktır. Anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ile pekiştirilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizmin gelişiminde çevrenin rolü
2 Çevre kavramları
3 Turizm sektörü ve çevre
4 Ekolojik risk analizi
5 Sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi
6 Kalkınma planlarında çevre
7 Çevre koruma ile ilgili mevzuat
8 Ara sınav
9 Türkiye’de turizm ve çevre politikaları
10 Ulusal ve uluslar arası çevre standartları
11 Ulusal ve uluslar arası çevre standartları
12 Turizm işletmelerinde sürdürülebilir turizm yaklaşımlar
13 Turizm işletmelerinde sürdürülebilir turizm yaklaşımlar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266548 Çevre konusundaki sorunları tanımlayabilme
2 1266549 Çevre bilincini kazandırabilme
3 1266550 Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkilerini anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 4
2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4
3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek