Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ216 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Animasyon hizmetlerinin uygulanması ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rekreasyon Ve Animasyon Atilla HAZAR,Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
12 Takım/Grup Çalışması 2 8 16
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman Kavramı ve Çeşitleri REKREASYON VE ANİMASYON 1. HAFTA.pdf
2 Rekreasyon Kavramı ve Rekreasyon Çeşitleri REKREASYON VE ANİMASYON 2. HAFTA.pdf
3 Rekreasyonun Özellikleri, Gelişimi ve Turizm arasındaki ilişki REKREASYON VE ANİMASYON 3. HAFTA.pdf
4 Rekreasyon Yönetimini gerçekleştiren kurumlar REKREASYON VE ANİMASYON 4. HAFTA.pdf
5 Animasyon Kavramı,Çeşitleri ve Özellikleri REKREASYON VE ANİMASYON 5. HAFTA.pdf
6 Animasyon hizmetlerinin turistik ürüne etkisi,fonksiyonları ve maliyeti REKREASYON VE ANİMASYON 6. HAFTA.pdf
7 Animasyon sisteminin işleyişi ve ilkeleri REKREASYON VE ANİMASYON 7. HAFTA.pdf
8 Animasyon hizmetlerinin yönetimi REKREASYON VE ANİMASYON 8. HAFTA.pdf
9 Animasyon hizmetlerinde organizasyon REKREASYON VE ANİMASYON 9. HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Animasyonda yönetim süreçleri REKREASYON VE ANİMASYON 11. HAFTA.pdf
12 Animatörlük meslek standartları REKREASYON VE ANİMASYON 12. HAFTA.pdf
13 Uygulamalı animasyon etkinlikleri REKREASYON VE ANİMASYON 13. HAFTA.pdf
14 Uygulamalı animasyon etkinlikleri REKREASYON VE ANİMASYON 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219756 Serbest zamanın nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi sahibi olur.
2 1219923 Rekreasyon teorisi,özellikleri ve turizm arasındaki ilişki hakkında yorum yapar.
3 1219957 Animasyon hizmetlerinin turizm sektöründeki yeri ve önemi hakkında açıklama yapar.
4 1287399 Uygulamalı animasyon etkinliklerini gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek