Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ214 Kongre Fuar Organizasyonu 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yusuf Aymankuy, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kongre ve kongre turizmi kavramının tanıtılması, diğer turizm türleri ile ilişkilerinin gösterilmesi, fuar kavramının anlatılması ile kongre ve fuar organizasyonlarının nasıl gerçekleştirildiğine dair örnek çalışmaların yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kongre ve Kongre Turizmi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 1.pdf
2 Kongre ve Turizm İlişkisi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 2.pdf
3 Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri İle İlişkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 3.pdf
4 Kongre Turizminin Gelişim Nedenleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 4.pdf
5 Toplantı Çeşitleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 5.pdf
6 Kongre Turizminde Kuruluşlar KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 6.pdf
7 Kongrelerin Hazırlık Aşamaları KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 7.pdf
8 Fuar Turizmi ve Fuar Turizmi Türleri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 8.pdf
9 Fuar Organizasyonu KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 9.pdf
10 Ara Sınav KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 10.pdf
11 Türkiye’nin Kongre Ve Fuar Turizmine İlişkin Sorunları KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 11.pdf
12 Kongre Turizminin Ekonomik Etkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 12.pdf
13 Kongre Turizminin Sosyokültürel Etkileri KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 13.pdf
14 Sene sonu değerlendirmesi KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU HAFTA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219526 Kongrelerle turizm faaliyetlerini ilişkilendirir.
2 1219660 Kongre ve fuarların organizasyon yapısını açıklar.
3 1287397 Kongre ve fuarların hazırlık aşamalarını açıklar.
4 1287398 Kongre ve fuarların hazırlık aşamalarını gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek