Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ230 İşyeri Uygulaması 927003 2 4 16

Dersin Amacı

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden mezun olduktan sonra ne tür donanımlara ihtiyaç olduğunu anlayabilme, öğrendiği teorik bilgileri sektörel uygulamalarla ilişkilendirebilme ve sektörün çalışma ilklerini ve yöntemlerini anlayabilme, iş süreçlerini tanıma yeterliliğini kazandırabilme amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN-Öğr.Gör.Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş yeri oryantasyon eğitimi, iş yeri sağlığı ve güvenliği eğitimi, turizm sektörünün incelenmesi, ilgili sektörün özellikleri ve sektörle ilgili pratik uygulamaları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
7 Laboratuvar 14 5 70
14 Gözlem 14 5 70
15 Gösterme 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 5 5
47 Laboratuvar Sınavı 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri oryantasyon eğitimi
2 İş yeri oryantasyon eğitimi
3 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
4 Turizm işletmesini tanıma ve departmanların incelenmesi
5 İş yeri üretim ve servis sürecinin incelenmesi
6 İş yeri uygulaması
7 İş yeri uygulaması
8 İş yeri uygulaması
9 Ara sınav
10 İş yeri uygulaması
11 İş yeri uygulaması
12 İş yeri uygulaması
13 İş yeri uygulaması
14 İş yeri uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283170 Türkiye'de turizm sektörünü tanıyabilme
2 1283171 Turizm işletmelerini ve özelliklerini tanıyabilme
3 1283172 Turizm sektörü uygulamalarını anlayabilme
4 1283173 Turizm sektöründeki yasal düzenlemeleri ve iş süreçlerini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 4
2 4 4 5 3 5 5 3 3 1 3 3 3
3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4
4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek