Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ236 Mesleki Yabancı Dil-II (İng.-Alm.-Rus.) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, turizm işletmelerine konaklamak için gelen yabancı uyruklu konukların ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerinin görülmesinde, kendilerine kolaylık sağlayacak, turizm ingilizcesi bilen turizm elemanları yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Furkan ULUSAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Highly Recommended 1 (Oxford)

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilere; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizce ile; yabancı uyruklu konukların - ön büro, - lokanta, - bar, - oda, - kat hizmetlerini yerine getirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 19 19
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taking phone calls & Giving information 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14. Haftalar.docx
2 Taking room reservations (Turkce Ekitap) - Anonim-Ingilizce_Ders_Notlari-doc(1).doc
3 Taking restaurant bookings
4 Giving polite explanations
5 Receiving guests
6 Serving in the bar
7 Instructions
8 Taking food order
9 Desserts and cheese
10 Talking about drinks and beverages
11 mid-term exam
12 Dealing with requests
13 Describing dishes
14 Dealing with complaints
15 jobs and workplaces

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503081 Konaklama hizmetleri işlemlerini yapar.
2 1503080 Konuk sorunlarını çözer.
3 1503079 Ön büro işlemlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 5
3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek