Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ238 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İnsan kaynakları yönetiminin genel amaçlarının ve işletme amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin öğrencilere tanıtılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara. Demir, C., Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
16 Alan Gezisi 1 7 7
17 Alan Çalışması 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme yapısının bütünlüğü içinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yeri
2 İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri
4 İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İnsan Kaynakları Planlamasında Analiz Yöntemleri
5 Personel İhtiyacı Çeşitleri, İnsan Kaynakları Planlamasının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
6 İş Analizi ve İş Tanımları
7 İşgören Bulma ve Seçme
8 Eğitimin Amaçları, Eğitim İhtiyacının Analizi , Eğitimin Planlanması
9 Eğitimin Uygulanması Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
10 Ara Sınav
11 Kariyer Geliştirme
12 Performans Değerlemesi: Tanım, Süreç ve Yöntemler
13 İş Değerlemesi
14 Ücret Yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287400 İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarını kavrar.
2 1287401 İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi yöntemlerini öğrenir.
3 1287402 İnsan kaynağı temin ve kadrolama sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
4 1287403 Eğitim ve geliştirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 1287404 Performans değerleme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.
6 1287405 Ücretleme ve ödüllendirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4
3 4
4 4
5 4 5
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek